Bài tập Excel – Tổng hợp các bài tập excel hay nhất

0

Học bất cứ ngành nghề gì cũng đều phải tiếp xúc với công nghệ thông tin. Một trong những bằng cấp không thể thiếu đó chính là anh văn và bằng tin học. Đó cũng chính là điều kiện để ra trường của hầu hết các trường đại học hiện nay. Trong các bài tin học thì bài tập excel được cho là khó nhất và nó cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều bạn điểm thấp. Ở bài viết này mình sẽ tổng hợp các bài tập excel cơ bản và hay nhất để giúp các bạn cũng cố lại phần kiến thức này.

– Cách in trong Excel – Hướng dẫn cách in ấn trong Excel đơn giản nhất

– Cách cố định dòng, cột tiêu đề trong Excel

– Cách chuyển file scan sang Word đơn giản nhất

Bài tập 1: Tính bảng lương

– Ghi chú: 0 là nữ, 1 là nam

* Yêu cầu:

– Điền dữ liệu cho cột phân loại theo điều kiện sau:

+ Nếu ngày công > 20 ngày trở lên thì xếp loại A

+ Nếu ngày công từ 18 đến 20 ngày thì xếp loại B

+ Nếu ngày công từ 17 ngày trở xuống thì xếp loại C

– Tính tiền lương = 460000 x hệ số

– Tính tiền thưởng biết:

+ Nếu được loại A thì thưởng 650000 đồng

+ B được thưởng 450000 đồng

+ C thì bị phạt 250000 đồng

– Tính thực lĩnh = Lương + thưởng

– Tính tổng phụ theo phái

– Ghi tệp bảng tính mang tên BAI TAP E21.XLS

Bài tập 2: Tính tiền điện

* Yêu cầu:

– Xác định giá trị cho cột định mức biết rằng: Định mức cho khu vực 1 là 50, khu vực 2 là 100 và khu vực 3 là 150

– Tính lượng điện tiêu thụ của mỗi hộ biết rằng Tiêu thụ =  Số mới – số cũ

– Tính tiền điện biết rằng: Tiền điện = Tiêu thụ x đơn giá, trong đó

+ Nếu số KW tiêu thụ <= số KW định mức của khu vực mình thì tính giá 450đ/kw

+ Nếu vượt quá kw định mức thì tính giá 800đ/kw

– Tính thuê bao = 5% x tiền điện

– Tính phải trả = Tiền điện + thuê bao

– Tính tổng cộng cho các cột tiêu thụ, tiền điện, thuê bao và phải trả

– Định dạng và kẻ khung cho bảng tính

Bài tập 3: Thống kê kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm

– Tính tổng điểm = Điểm toán + Điểm lý + điểm hóa

– Hãy tạo giá trị cho cột kết quả biết rằng:

+ Học sinh nào thi 3 môn có điểm >=5 thì là đạt

+ Học sinh nào thi 2 môn có điểm >=5 thì ghi thi lại

+ Các trường hợp còn lại thì ghi hỏng

– Hãy tạo giá trị cho cột thi lại biết rằng:

+ Học sinh nào bị thi lại thì ghi tên môn thi lại đó (Tức là tên môn có điểm thi <5)

+ Các trường hợp còn lại thì để trống

– Tạo giá trị cho cột học bổng biết rằng:

+ Học sinh nào thi kiểm tra với kết quả đạt và có tổng điểm cao nhất thì được nhận 1000000.

+ Các trường hợp còn lại thì không nhận

– Định dạng cột học bổng sao cho xuất hiện ký hiệu phân cách hàng ngàn và có kí hiệu tiền tệ là đồng.

—> Bạn nào cần thêm các bài tập excel thì tải tại đây: http://bit.ly/2QnVRnX

Đây đều là những bài tập cơ bản và thường xuất hiện trong các đợt thi bằng cấp tin học. Hãy thực hành thật nhiều để làm quen và thành thạo với những dạng bài tập này. Chúc các bạn học tốt Excel.

Các Bình Luận

Bình Luận

SHARE